Pārvietojamās starpsienas

Radiet iespēju pārmaiņām!


  • Gan birojos
  • un viesnīcās,
  • gan izstāžu centros,
  • studijās
  • un tamlīdzīgās vietās


 Arvien vairāk ir nepieciešams elastīgs un efektīvs telpu plānojums.

Šādos gadījumos ir nepieciešami saprātīgi risinājumi, kas atvieglo daudzfunkcionālu telpu konfiurāciju apvienojumā ar atvērtību un, ja nepieciešams, caurspīdīgumu.